Heineken VN Official Store - Satra Bàu Cát 8
Yêu thích
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Heineken VN Official Store - Satra Bàu Cát 8

44 - 46 Bàu Cát 8, P. 11, Tân Bình, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
6,000 - 444,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee