Diao Healthy Bakery
Café/Dessert, Tiệm bánh

Diao Healthy Bakery

279 Tạ Uyên, P. 6, Quận 11, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 150,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee