Diao Healthy Bakery
Café/Dessert, Tiệm bánh

Diao Healthy Bakery

279 Tạ Uyên, P. 6, Quận 11, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
07:30 - 21:30
20,000 - 150,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0