Hamburger Bò Miếng Hapi - Xuân Diệu
Yêu thích
Quán ăn -Chi nhánh

Hamburger Bò Miếng Hapi - Xuân Diệu

80 Xuân Diệu, P. 4, Tân Bình, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
10,000 - 45,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0