Hambuger Sunny Bánh Mì - Lê Thúc Hoạch
Quán ăn

Hambuger Sunny Bánh Mì - Lê Thúc Hoạch

133 Lê Thúc Hoạch, P. Phú Thọ Hòa, Tân Phú, TP. HCM
2đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0