Há Cảo & Xíu Mại 788
Quán ăn

Há Cảo & Xíu Mại 788

788 Hưng Phú, P. 10, Quận 8, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
4,000 - 25,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0