Gusto Food & Drink - Lê Lư
Yêu thích
Quán ăn -Chi nhánh

Gusto Food & Drink - Lê Lư

174 Lê Lư, P. Phú Thọ Hoà, Tân Phú, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
14,000 - 39,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0