Guanabana Smoothie Bar - Thảo Điền
Café/Dessert -Chi nhánh

Guanabana Smoothie Bar - Thảo Điền

21 Thảo Điền, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
12,000 - 23,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0