GS25 - Cửa Hàng Tiện Lợi - VN0241 - Nguyễn Đình Chiểu
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

GS25 - Cửa Hàng Tiện Lợi - VN0241 - Nguyễn Đình Chiểu

130 Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Quận 3, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
15,000 - 120,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee