GS25 - Cửa Hàng Tiện Lợi - VN0232 - Hồ Thị Tư
Quán ăn -Chi nhánh

GS25 - Cửa Hàng Tiện Lợi - VN0232 - Hồ Thị Tư

Tầng 01, Số 52 Hồ Thị Tư, P. Hiệp Phú, Thành Phố Thủ Đức, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
00:01 - 23:59
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee