GS25 - Cửa Hàng Tiện Lợi - VN0165 - Tân Hương
Yêu thích
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

GS25 - Cửa Hàng Tiện Lợi - VN0165 - Tân Hương

290-292-294 Tân Hương, P. Tân Quý, Tân Phú, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
00:01 - 23:59
3,000 - 383,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0