GS25 - Cửa Hàng Tiện Lợi - VN0162 - Man Thiện
Yêu thích
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

GS25 - Cửa Hàng Tiện Lợi - VN0162 - Man Thiện

123 Man Thiện, P. Hiệp Phú, Thành Phố Thủ Đức, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
00:01 - 23:59
3,000 - 383,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee