GS25 - Của Hàng Tiện Lợi - VN0070 - Lê Vĩnh Hòa
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

GS25 - Của Hàng Tiện Lợi - VN0070 - Lê Vĩnh Hòa

130 - 130A Lê Vĩnh Hòa, P. Phú Thọ Hòa, Tân Phú, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
00:01 - 23:59
10,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee