GS25 - Cửa Hàng Tiện Lợi - VN0066 - Phó Đức Chính
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

GS25 - Cửa Hàng Tiện Lợi - VN0066 - Phó Đức Chính

2 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
00:00 - 23:59
10,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee