GS25 - Cửa Hàng Tiện Lợi - VN0056 - Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

GS25 - Cửa Hàng Tiện Lợi - VN0056 - Nam Kỳ Khởi Nghĩa

155A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 6, Quận 3, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
00:00 - 23:59
10,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee