GS25 - Cửa Hàng Tiện Lợi - VN0241 - Nguyễn Đình Chiểu
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

GS25 - Cửa Hàng Tiện Lợi - VN0241 - Nguyễn Đình Chiểu

130 Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Quận 3, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
00:00 - 23:59
15,000 - 120,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0