GS25 - Cửa Hàng Tiện Lợi - VN0038 - Diamond Lotus
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

GS25 - Cửa Hàng Tiện Lợi - VN0038 - Diamond Lotus

49C Lê Quang Kim, P. 8, Quận 8, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
10,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0