GS25 - Cửa Hàng Tiện Lợi - VN0031 - New City
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

GS25 - Cửa Hàng Tiện Lợi - VN0031 - New City

17 Mai Chí Thọ, P. Bình Khánh, Thành Phố Thủ Đức, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
00:01 - 23:59
10,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee