GS25 - Cửa Hàng Tiện Lợi - Thảo Điền - VN0062
Yêu thích
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

GS25 - Cửa Hàng Tiện Lợi - Thảo Điền - VN0062

16 Thảo Điền, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
00:00 - 23:59
10,000 - 80,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0