GS25 - Cửa Hàng Tiện Lợi - Lý Thường Kiệt - VN030
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

GS25 - Cửa Hàng Tiện Lợi - Lý Thường Kiệt - VN030

373/3 Lý Thường Kiệt, P. 9, Tân Bình, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
10,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0