GS25 - Cửa Hàng Tiện Lợi - Huỳnh Đình Hai
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

GS25 - Cửa Hàng Tiện Lợi - Huỳnh Đình Hai

38A Huỳnh Đình Hai, P. 14, Bình Thạnh, TP. HCM
500+đánh giá trên ShopeeFood
00:00 - 23:59
15,000 - 120,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0