Green Food SG - Đường 39
Shop/Cửa hàng

Green Food SG - Đường 39

60 Đường 39, P. Tân Quy, Quận 7, TP. HCM
6đánh giá trên ShopeeFood
06:00 - 21:00
10,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0