GoFood - Thực Phẩm Cao Cấp - Đường B Trưng Trắc
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

GoFood - Thực Phẩm Cao Cấp - Đường B Trưng Trắc

111 Đường B Trưng Trắc, P. Hiệp Bình Chánh, Thành Phố Thủ Đức, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee