Gian Hàng Nga - Hoa Bằng
Shop/Cửa hàng

Gian Hàng Nga - Hoa Bằng

70/4 Hoa Bằng, P. Tân Sơn Nhì, Tân Phú, TP. HCM
09:00 - 22:00
20,000 - 99,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0