Gardenia TeaRoom
Café/Dessert

Gardenia TeaRoom

112 Nguyễn Văn Thương (Đường D1), P. 25, Bình Thạnh, TP. HCM
15,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0