Gạo Thảo Hiền - Bạch Đằng
Yêu thích
Shop/Cửa hàng

Gạo Thảo Hiền - Bạch Đằng

194/23 Bạch Đằng, P. 24, Bình Thạnh, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
06:30 - 20:00
10,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0