Gà Ủ Muối Hoa Tiêu - Chân Gà Sốt Thái & Sả Tắc - VISA Foods
Quán ăn

Gà Ủ Muối Hoa Tiêu - Chân Gà Sốt Thái & Sả Tắc - VISA Foods

11 Phan Bá Phiến, P.12, Tân Bình, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
00:00 - 23:59
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee