Gà Ta Sơn Ca - Phan Huy Ích
Shop/Cửa hàng

Gà Ta Sơn Ca - Phan Huy Ích

57 Phan Huy Ích, P. 15, Tân Bình, TP. HCM
50,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee