Gà rán và Mì Ý - Jollibee - Trường Chinh
Yêu thích
Nhà hàng -Chi nhánh

Gà rán và Mì Ý - Jollibee - Trường Chinh

360 Trường Chinh, Tân Bình, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
08:30 - 22:30
20,000 - 120,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee