Gà rán và Mì Ý - Jollibee - Trường Chinh
Yêu thích
Nhà hàng -Chi nhánh

Gà rán và Mì Ý - Jollibee - Trường Chinh

360 Trường Chinh, Tân Bình, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
09:00 - 21:08
20,000 - 120,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0