Gà rán và Mì Ý - Jollibee - Nguyễn Thị Minh Khai
Yêu thích
Nhà hàng -Chi nhánh

Gà rán và Mì Ý - Jollibee - Nguyễn Thị Minh Khai

Saigon Star Hotel, 204 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0