Fly Cupcake Tú Xương
Café/Dessert, Tiệm bánh -Chi nhánh

Fly Cupcake Tú Xương

25B Tú Xương, P. 7, Quận 3, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
07:00 - 23:00
40,000 - 115,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee