Farmers Market - Hoàng Hoa Thám
Yêu thích
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Farmers Market - Hoàng Hoa Thám

99 Hoàng Hoa Thám, P. 6, Bình Thạnh, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
50,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee