Farmers Market - Hoàng Hoa Thám
Yêu thích
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Farmers Market - Hoàng Hoa Thám

99 Hoàng Hoa Thám, P. 6, Bình Thạnh, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
07:00 - 22:00
50,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0