Farmers Market - Hai Bà Trưng
Yêu thích
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Farmers Market - Hai Bà Trưng

104 - 104B Hai Bà Trưng, P. Dakao, Quận 1, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
10,000 - 600,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee