Farmers Market - Hai Bà Trưng
Yêu thích
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Farmers Market - Hai Bà Trưng

104 - 104B Hai Bà Trưng, P. Dakao, Quận 1, TP. HCM
500+đánh giá trên ShopeeFood
10,000 - 600,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0