FamilyMart - City View
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

FamilyMart - City View

12 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
06:00 - 21:00
10,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0