FamilyMart - 97 Nguyễn Hữu Cầu
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

FamilyMart - 97 Nguyễn Hữu Cầu

97 - 99 Nguyễn Hữu Cầu, P. Tân Định, Quận 1, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
05:00 - 23:59
5,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0