FamilyMart - 918 Nguyễn Trãi
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

FamilyMart - 918 Nguyễn Trãi

918 - 920 Nguyễn Trãi, P. 14, Quận 5, TP. HCM
500+đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0