FamilyMart - 138 Lý Chính Thắng
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

FamilyMart - 138 Lý Chính Thắng

138 Lý Chính Thắng, P. 7, Quận 3, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
06:00 - 23:59
5,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0