Dừa Xiêm Bến Tre 134 - Hoàng Bật Đạt
Café/Dessert

Dừa Xiêm Bến Tre 134 - Hoàng Bật Đạt

39/3 Hoàng Bật Đạt, P. 15, Tân Bình, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
10,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee