Du Phuc Healthy Market - Thực Phẩm Lành Mạnh Dư Phúc - Nguyễn Hữu Thọ
Chợ

Du Phuc Healthy Market - Thực Phẩm Lành Mạnh Dư Phúc - Nguyễn Hữu Thọ

D1 - 6 Hoàng Anh Gia Lai 3 NewSaigon Nguyễn Hữu Thọ, X. Phước Kiển, Nhà Bè, TP. HCM
14:00 - 23:00 | 08:00 - 13:00
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0