Domino’s Pizza - Phan Huy Ích
Nhà hàng -Chi nhánh

Domino’s Pizza - Phan Huy Ích

7 Phan Huy Ích, P. 15, Tân Bình, TP. HCM
500+đánh giá trên ShopeeFood
49,000 - 199,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Quét mã để đặt món
trên app Shopee