Nhà Hàng Dìn Ký - Nguyễn Trãi
Nhà hàng -Chi nhánh

Nhà Hàng Dìn Ký - Nguyễn Trãi

137C Nguyễn Trãi, Quận 1, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
50,000 - 110,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee