Detox Boost Vita - Juice & Smothies
Café/Dessert

Detox Boost Vita - Juice & Smothies

432/7 Dương Bá Trạc, P. 1, Quận 8, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
15,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee