Đen Đá Cafe - Trà Sữa & Trà Đào - Pasteur
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Đen Đá Cafe - Trà Sữa & Trà Đào - Pasteur

182 Pasteur, Quận 1, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
00:00 - 23:59
25,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0