DELIGHT Cafe - Cà Phê Phin & Đá Xay - Hoàng Sa
Yêu thích
Café/Dessert

DELIGHT Cafe - Cà Phê Phin & Đá Xay - Hoàng Sa

207 Hoàng Sa, P. Tân Định, Quận 1, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
07:00 - 19:30
17,000 - 32,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0