Đậu Đỏ Shop - Hàng Nhật
Shop/Cửa hàng

Đậu Đỏ Shop - Hàng Nhật

E1.13 Sunrise Riverside Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Nhà Bè, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
08:30 - 23:00
100,000 - 2,000,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0