Dalat Hasfarm Trương Công Định - Shop Hoa Tươi
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Dalat Hasfarm Trương Công Định - Shop Hoa Tươi

136 - 138 Trương Công Định, P. 14, Tân Bình, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
300,000 - 2,000,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee