Dalat Hasfarm Nơ Trang Long - Shop Hoa Tươi
Shop/Cửa hàng

Dalat Hasfarm Nơ Trang Long - Shop Hoa Tươi

56 Nơ Trang Long, P. 14, Bình Thạnh, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
09:00 - 20:00
30,000 - 1,000,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0