Dalat Hasfarm Nguyễn Thiện Thuật - Shop Hoa Tươi
Yêu thích
Hoa cưới - Shop hoa -Chi nhánh

Dalat Hasfarm Nguyễn Thiện Thuật - Shop Hoa Tươi

266-268 Nguyễn Thiện Thuật, P. 3, Quận 3, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
07:30 - 19:30
200,000 - 5,000,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0