Dalat Hasfarm Lê Đại Hành - Shop Hoa Tươi
Yêu thích
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Dalat Hasfarm Lê Đại Hành - Shop Hoa Tươi

281 Lê Đại Hành, P. 13, Quận 11, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
07:30 - 19:30
30,000 - 1,000,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0