Dalat Hasfarm Hậu Giang - Shop Hoa Tươi
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Dalat Hasfarm Hậu Giang - Shop Hoa Tươi

99 Hậu Giang, P. 5, Quận 6, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
300,000 - 2,000,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee