Đã Thèm - Pizza Đông Lạnh
Quán ăn

Đã Thèm - Pizza Đông Lạnh

7 An Tôn, P. 6, Tân Bình, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
27,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0